ที่เว็บ dee88 เราสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านได้โดย เข้าสู่ระบบให้เรียบร้อย หลังจากนั้น ให้คลิ๊กที่  ปุ่ม icon hamburger

เลือก “โปรไฟล์”

กรอกรหัสผ่านเดิม และกรอกรหัสผ่านใหม่ สองครั้ง แล้วกดปุ่ม “บันทึก”